Hotel/Tour Information

Hotel: Beihua Laili Hotel

Address: No.11, Changqing RD, Haicheng District, Beihai 536000, Guangxi, China

Tel: (0731)83873358 (Ms. Ou)